Fra JEVER8(?) Fundet på Youtube

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 1

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 2

Per og Jack / Peugeot 206 RC / Prøve 3

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 4

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 5

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 6

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 7

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 8

Per og Jack / Peugeot 206 RC / prøve 9

Emil Hornemann og Brian Kristensen / Peugeot 106 / Prøve 1,2,3

Emil Hornemann og Brian Kristensen / Peugeot 106 / Prøve 4,5,6

Emil Hornemann og Brian Kristensen / Peugeot 106 / Prøve 7,8,9